שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע – נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
מסמכים אחרים | 7.10.2014
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. בין היתר מבקשים הארגונים לדעת כמה בקשות להשתקעות ברצועה הוגשו בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014; כמה מהן סורבו ומאילו טעמים; ומה מספר האנשים שהורשו לשוב לגדה לאחר ש"השתקעו" בעזה.

עדכונים
30.3.2015
הצבא בתשובה לפניית המוקד להגנת הפרט וארגון גישה: בין השנים 2011 ל-2014 אושרו 58 בקשות להשתקעות של פלסטינים תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה, וזאת בכפוף לחתימה על התחייבות שלא לשוב לשטחי הגדה לעולם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב