שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא גופות חללי אויב ממבצע "צוק איתן", לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | 23.6.2015
תשובת משרד הביטחון לבקשת המוקד להגנת הפרט להבהיר את תשובתו לבקשת המוקד לפי חוק חופש המידע בעניין גופות של פלסטינים מעזה המוחזקות בידי ישראל. מתשובת הצבא עולה, בין היתר, כי "בידי הרבנות הצבאית נתונים שיש בהם להקל על איתור הגופות". בנוסף מבהיר משרד הביטחון כי כל 19 הגופות שבידי ישראל הועברו לשטחה לאחר המוות.
עדכונים
25.6.2015
כמעט שנה לאחר המלחמה ברצועת עזה בקיץ 2014: התקבלה תשובת הצבא לבקשת המוקד לפרטים נוספים אודות גופות פלסטינים מעזה המוחזקות בישראל
15.7.2015
בדיון בבג"ץ בנושא גופות של פלסטינים שהצבא התחייב להעבירן למשפחות אך אינו מוצא את מקום קבורתן: המדינה הבטיחה להקים מאגר גנטי, על מנת להקל על זיהוי עתידי של גופות בהן היא מחזיקה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב