שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | 5135/14 | 8.6.2015
החלטת בית המשפט כי המדינה תגיש עד 5.8.2015 הודעה מעדכנת בקבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ומספר עורכי דין, שבית המשפט החליט לאחד את הדיון בעניינן. העתירות עוסקות בפלסטינים החיים בישראל במשך שנים רבות מכוח היתרי שהייה מתחדשים המונפקים במסגרת הליך איחוד משפחות. בין היתר ביקש המוקד בעתירותיו כי ייקבע חריג בחוק האזרחות והכניסה לישראל אשר יאפשר לשדרג את מעמדו של ציבור זה. על פי קביעת בית המשפט, אחרי הודעת העדכון של המדינה יוחלט האם להוציא צו על תנאי, לתת פסק דין או לקבוע דיון בהרכב מורחב.
עדכונים
10.6.2015
בתום דיון בעתירות למתן מעמד לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: בית המשפט מורה למדינה להודיע האם בכוונתה לערוך שינויים בחוק האזרחות והכניסה לישראל
16.6.2015
ללא מוצא נראה לעין: זו הפעם השש-עשרה שהכנסת מאשרת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב