שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: דנג"ץ 360/15 - בקשת העותרים להגשת אסמכתה
כתבי בי דין | 360/15 | 10.5.2015
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט להגיש את חוות הדעת שכתב בשנת 1968 היועץ המשפטי של משרד החוץ אז, פרופ' תיאודור מירון. בקשתו זו של המוקד כרוכה בבקשה לדון מחדש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגישו הוא ושורה של ארגוני זכויות אדם אחרים. המדינה טוענת כי המסמך אינו רלוונטי כלל הואיל ואינו עוסק בהריסת בתים מטעמים הרתעתיים אלא בהריסה מטעמים עונשיים. בנוסף טוענת המדינה כי רק במקרים חריגים ניתן לצרף ראיות שלא היו בפני בית המשפט בדיון כאשר מגישים בקשה לדיון נוסף בבג"ץ, ובכל זאת היא אינה מתנגדת לבקשה ומשאירה את ההכרעה לבית המשפט.
עדכונים
11.5.2015
בחוות דעת משנת 1968 קובע היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, כי הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם מבקשים מבית המשפט דיון נוסף ומורחב בעתירה העקרונית שנדחתה
15.11.2015
בג"ץ דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות: "עתירה זו במועד שבו הוגשה לא היתה האכסניה המיטבית לטענותיהם של המבקשים..." קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב