שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: אמנת ג'נבה פיצוץ בתים וגירושים
מסמכים אחרים | 13.3.1968
חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד החוץ תיאודור מירון. בין היתר נקבע בה כי השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום לשם הריסת בתים עונשית מנוגדת לחוק הבינלאומי, וכי טענת הפרקליטות הצבאית הראשית כי "פיצוץ בית היא דרך ענישה לפי הדין המקומי" סותרת את אמנת ג'נבה. בנוסף נטען במסמך כי אי חוקיותה של הריסת בתים עונשית נובעת מן האיסור לפגוע ברכוש של אזרחים מוגנים.

באדיבות עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
עדכונים
11.5.2015
בחוות דעת משנת 1968 קובע היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, כי הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם מבקשים מבית המשפט דיון נוסף ומורחב בעתירה העקרונית שנדחתה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב