שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בג"ץ 2596/15 ___ מסעוד נ' משרד הביטחון
מסמכים אחרים | 19.4.2015
תשובת הפרקליטות לעתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של תושב רצועת עזה שנראה לאחרונה בראשית אוגוסט 2014 על ידי אחד מחבריו שוכב ללא תזוזה, מכוסה דם, ספק פצוע ספק מת, ובקרבתו חיילים ישראלים. הפרקליטות מצרפת לתשובתה את תשובת משרד הביטחון, לפיה קיימת סבירות כי אכן מדובר בגופתו של אותו תושב רצועת עזה. משרד הביטחון מוסר כי הגופה הובאה לקבורה בבית הקברות לחללי אויב.
עדכונים
20.4.2015
לאחר עתירת המוקד התברר: פלסטיני שנראה לאחרונה שותת דם בקרבתם של חיילי הצבא הישראלי נהרג ככל הנראה וגופתו מוחזקת בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב