שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא נכון ליום 16.7.2012, כולל תיקון מס' 8]
חקיקה | 16.7.2012
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
עדכונים
22.7.2012
הכנסת אישרה את תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים: ישראל ממשיכה לפטור עצמה מאחריות לנזק שגרמו חייליה בשטחים הכבושים ומוסיפה קשיים נוספים על דרכם של פלסטינים לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם להם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב