שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא גופות פלסטינים מעזה המוחזקות בידי צה"ל, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | 24.3.2015
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט, לפי חוק חופש המידע, למסור לו פרטים על גופות פלסטינים מרצועת עזה המוחזקות בישראל מאז מבצע "צוק איתן". הצבא מוסר כי ישראל מחזיקה ב-19 גופות, וכי בידי הרבנות הצבאית נתונים "אשר יש בהם כדי להקל על איתור זהות הגופות". בנוסף נמסר כי 18 גופות מתוך ה-19 נקברו ביום 23.7.2014 ואחת נקברה ביום 27.10.2014.
עדכונים
25.3.2015
הצבא בתשובה לבקשת המוקד לפי חוק חופש המידע: "בידי צה"ל 19 גופות פלסטינים ממבצע 'צוק איתן'"
25.6.2015
כמעט שנה לאחר המלחמה ברצועת עזה בקיץ 2014: התקבלה תשובת הצבא לבקשת המוקד לפרטים נוספים אודות גופות פלסטינים מעזה המוחזקות בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב