שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה על פי חוק חופש המידע - שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2014
מסמכים אחרים | 5.1.2015
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2014. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל ועל העילות לשלילה. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.
עדכונים
23.3.2015
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2014 שלל משרד הפנים את מעמדם של 107 פלסטינים מירושלים המזרחית
4.6.2015
בתשובה לפנייה לפי חוק חופש המידע הצהיר משרד הפנים זו לראשונה: הוחלט להנהיג מדיניות מקלה בטיפול בבקשות להשבת מעמד בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב