שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 360/15 | 12.2.2015
תגובת המדינה לבקשה לדיון נוסף שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית, שנדחתה על ידי בית המשפט. המדינה טוענת כי אין לאפשר דיון מחודש בעתירה הואיל ובית המשפט כבר הכיר בכך שהטענות המרכזיות שהועלו בה כבר נדונו בבית המשפט פעמים רבות; וכי בהחלטת בג"ץ לדחות את העתירה העקרונית לא נפסקה הלכה חדשה, שהיא תנאי הכרחי, לשיטת המדינה, לעריכת דיון נוסף. בנוסף טוענת המדינה כי אין סיכוי ממשי לשינוי הפסיקה הנוגעת לשימוש בתקנה 119 כבסיס חוקי להריסות בתים.
עדכונים
15.2.2015
המדינה לבג"ץ: אין מקום לדיון נוסף בנושא הריסת בתים העונשית לאחר שנדחתה העתירה העקרונית שהגיש המוקד כנגד מדיניות זו
11.5.2015
בחוות דעת משנת 1968 קובע היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, כי הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם מבקשים מבית המשפט דיון נוסף ומורחב בעתירה העקרונית שנדחתה
15.11.2015
בג"ץ דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות: "עתירה זו במועד שבו הוגשה לא היתה האכסניה המיטבית לטענותיהם של המבקשים..." קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב