שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
כרטיס "נלווה" מגנטי - נוהל הנפקה ומסירה
מסמכים אחרים | 6.9.2011
נוהל הנפקה ומסירה של כרטיס מגנטי המאפשר מעבר במחסומים המפרידים בין השטחים הכבושים לישראל. על פי הנוהל, תושב השטחים הכבושים מעל גיל 16 "המעוניין להיכנס לישראל ועונה על הקריטריונים של כניסה לישראל מחויב בכרטיס מגנטי". בנוהל מצויין כי "הכרטיס המגנטי יונפק לתושבי איו"ש הזכאים להיכנס לישראל", וכן כי במקרה של מניעה ביטחונית לכניסה לישראל לא יונפק כרטיס מגנטי.
עדכונים
27.1.2015
משרד הפנים בתשובה לטענת המוקד להגנת הפרט: כרטיס מגנטי המיועד למעבר במחסומים המפרידים בין ישראל לשטחים הכבושים אינו מהווה, כשלעצמו, אינדיקציה לסינון ביטחוני שעבר המחזיק בו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב