שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 360/15 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה לדיון נוסף
כתבי בי דין | 360/15 | 15.1.2015
בקשה לדיון מחודש בעתירה העקרונית נגד מדיניות הריסת הבתים העונשית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם. המוקד טוען כי הטענות המרכזיות בעתירה – שמדובר בענישה קולקטיבית ובפגיעה ברכוש של אזרחים מוגנים, האסורות על פי המשפט הבינלאומי – לא נדונו מעולם באופן ממצה, גם לא בפסק הדין, וכי הסוגיה והשלכותיה הן חשובות וקשות מאין כמותן. בין היתר מזכיר המוקד כי הפלסטינים הצטרפו לאמנת רומא, ובכך העניקו לבית המשפט הפלילי הבינלאומי סמכות לחקור ולשפוט הפרות של דיני הלחימה המתבצעות בגדה המערבית. המוקד מזהיר, בהסתמך על חוות דעת של מומחים למשפט בינלאומי, כי ההריסות העונשיות עלולות להיחשב לפשע מלחמה.
עדכונים
15.1.2015
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם: יש לקיים דיון נוסף, בהרכב שופטים מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות
15.2.2015
המדינה לבג"ץ: אין מקום לדיון נוסף בנושא הריסת בתים העונשית לאחר שנדחתה העתירה העקרונית שהגיש המוקד כנגד מדיניות זו
11.5.2015
בחוות דעת משנת 1968 קובע היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, כי הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם מבקשים מבית המשפט דיון נוסף ומורחב בעתירה העקרונית שנדחתה
15.11.2015
בג"ץ דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות: "עתירה זו במועד שבו הוגשה לא היתה האכסניה המיטבית לטענותיהם של המבקשים..." קבעה הנשיאה נאור
23.12.2015
בג"ץ אישר הריסה עונשית של שני בתי מגורים בג'בל מוכבר: בדעת מיעוט קבע השופט מזוז כי "סנקציה המכוונת עצמה לפגיעה בחפים מפשע אינה ניתנת לדעתי להצדקה בשום מקרה"
30.3.2016
המוקד לבג"ץ בבקשה לדיון נוסף בנושא ההריסות העונשיות: "שישה שופטי בית המשפט הנכבד הזה בדעה כי הם כבולים להלכה פסוקה... ודעתם אינה נוחה מכך"
5.4.2016
המוקד בעתירה לבג"ץ כנגד הריסה עונשית: הגיעה השעה לבחינה מחודשת של הסוגייה העקרונית בהרכב מורחב
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב