שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | 8091/14 | 31.12.2014
פסק דין בעתירה עקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם נגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי לישראל יש סמכות לבצע הריסות בתים מכוח תקנה 119, וכי הנימוק להריסה הוא הרתעתי ולא עונשי. עם זאת מדגיש בית המשפט כי יש להשתמש בסמכות ההריסה באופן מידתי ורק כנגד מי שביצע מעשים חמורים במיוחד. בית המשפט קובע כי בעתיד יש להידרש לעניין מידת ההרתעה שהריסת הבתים יוצרת בפועל, וכי בעתיד יבקש מהמדינה להציג ראיות ממשיות לקיומה של הרתעה כזאת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב