שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | 8091/14 | 31.12.2014
פסק דין בעתירה עקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם נגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי לישראל יש סמכות לבצע הריסות בתים מכוח תקנה 119, וכי הנימוק להריסה הוא הרתעתי ולא עונשי. עם זאת מדגיש בית המשפט כי יש להשתמש בסמכות ההריסה באופן מידתי ורק כנגד מי שביצע מעשים חמורים במיוחד. בית המשפט קובע כי בעתיד יש להידרש לעניין מידת ההרתעה שהריסת הבתים יוצרת בפועל, וכי בעתיד יבקש מהמדינה להציג ראיות ממשיות לקיומה של הרתעה כזאת.
עדכונים
1.1.2015
בג"ץ החליט בעניין הריסה עונשית של 4 בתים בירושלים המזרחית ועתירה עקרונית כנגד מדיניות זו: שלושה בתים ייהרסו, לגבי בית נוסף נדרשה המדינה לנמק שוב מדוע יש טעם בהריסה והעתירה העקרונית נדחתה אף היא
1.1.2015
בית המשפט דחה את העתירה העקרונית שהגיש המוקד – עם ארגוני זכויות אדם נוספים – כנגד המדיניות של הריסת בתים עונשית: נקבע כי למדינה סמכות להרוס בתים, אך עליה להשתמש בה באופן מידתי
15.2.2015
המדינה לבג"ץ: אין מקום לדיון נוסף בנושא הריסת בתים העונשית לאחר שנדחתה העתירה העקרונית שהגיש המוקד כנגד מדיניות זו
11.5.2015
בחוות דעת משנת 1968 קובע היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, כי הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם מבקשים מבית המשפט דיון נוסף ומורחב בעתירה העקרונית שנדחתה
15.11.2015
בג"ץ דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות: "עתירה זו במועד שבו הוגשה לא היתה האכסניה המיטבית לטענותיהם של המבקשים..." קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב