שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל, לקבלת מידע בנושא מעצרים של תושבי עזה במהלך מבצע צוק איתן, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | 23.12.2014
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בנוגע למעצרים של תושבי רצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". הצבא משיב רק על חלק מהשאלות ששאל המוקד. בין היתר נמסר כי במהלך הלחימה עצר הצבא 159 פלסטינים בתחומי הרצועה והעבירם לישראל. עצורים שלא הוחזרו לעזה תוך זמן קצר הוחזקו בישראל מכוח חוק כליאתם של "לוחמים בלתי חוקיים". בשלושת מתקני הכליאה הזמניים שהוקמו בזמן הלחימה, כולם בתחומי ישראל, שהו עצורים במספר נמוך מזה שמאפשר התקן. הם פורקו עם סיום המבצע. הצבא מוסיף כי במהלך הלחימה הוחזקו שלושה עצורים בבתי חולים בישראל.
עדכונים
28.12.2014
מתשובת הצבא למוקד עולה: 159 עצורים הועברו מרצועת עזה לתחומי ישראל במהלך המלחמה המכונה "מבצע צוק איתן"
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב