שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1472/14 - חליל ואח' נ' מדינת ישראל ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | 1472/14 | 7.7.2014
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להסדיר את מעמדה של פלסטינית, אלמנתו של תושב מזרח ירושלים, אשר בעקבות מות בעלה היא עומדת בפני סכנת גירוש. בית המשפט נזף במדינה והורה לה להכריע בשאלתה של האישה על בסיס העתירה, בלי לחייבה בהגשת בקשה נוספת לוועדה ההומניטארית כפי שביקשה המדינה. הוא גם רמז לפתרון הראוי בעיניו, בציינו שהוא מצפה למתן "פתרון הולם" למצבה של האישה.
עדכונים
15.12.2014
בעקבות עתירת המוקד: ישראל לא תגרש לגדה אלמנה פלסטינית ללא ילדים, למרות שלפי נהלי משרד הפנים אין לה "מזמין" לשהייה בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב