שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1472/14 - חליל ואח' נ' מדינת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 1472/14 | 26.2.2014
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להסדיר את מעמדה של פלסטינית, אלמנתו של תושב מזרח ירושלים, אשר בעקבות מות בעלה היא עומדת בפני סכנת גירוש, ולהוציא צו ביניים שיאסור את גירושה של האישה לגדה כל עוד לא הוסדר מעמדה. כן דורש המוקד לבטל את התנאי המפלה בהוראת השעה המגביל את סמכות שר הפנים לאשר בקשות של מבקשים רק אם בני משפחה שלהם שוהים כדין בישראל.
עדכונים
15.12.2014
בעקבות עתירת המוקד: ישראל לא תגרש לגדה אלמנה פלסטינית ללא ילדים, למרות שלפי נהלי משרד הפנים אין לה "מזמין" לשהייה בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב