שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה למתן מעמד בישראל בקשת אחמ"ש מס' 286/96 ע"ש, מר ____ חליל (מנוח), ת"ז ________ עבור אישתו הגב' הגב' חליל ______ , ת"ז
מסמכים אחרים | 15.8.2011
בקשה הומניטארית שהגיש המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים להסדיר את מעמדה של פלסטינית, אלמנתו של תושב מזרח ירושלים, החיה בעיר למעלה מחמש עשרה שנה. בעקבות מותו של הבעל הופסק הליך איחוד המשפחות בו האישה היתה מצויה, והיא עומדת בפני סכנת גירוש. בבקשה מדגיש המוקד את השנים הרבות שהאישה כבר חיה בישראל ואת המצב הכלכלי והבריאותי הקשה שאליו נקלעה. כמו כן מציין המוקד שכל סביבתה החברתית הקרובה של האישה, ובתוכה מקורות התמיכה הכלכלית שהיא מקבלת, נמצאת בירושלים. המוקד מזכיר כי הפסיקה בישראל מכירה בזכויותיו של מי שמעמדו נפגע כתוצאה מעיכובים ומחדלים שנגרמו בשל התנהלות לקויה של הרשויות.
עדכונים
15.12.2014
בעקבות עתירת המוקד: ישראל לא תגרש לגדה אלמנה פלסטינית ללא ילדים, למרות שלפי נהלי משרד הפנים אין לה "מזמין" לשהייה בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב