שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | 8091/14 | 3.12.2014
פרוטוקול הדיון בעתירה עקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט עם שבעה ארגונים נוספים, שבית המשפט ישוב ויבחן את חוקיותה של הריסת בתים עונשית. במהלך הדיון טענה המדינה כי ההצדקה להריסה היא הרתעתם של מפגעים עתידיים ולא ענישתם. הארגונים הטילו ספק בטענה זו וגם באפקטיביות ההרתעתית של ההריסה, והוסיפו שבכל מקרה אסור שפגיעה בחפים מפשע תבוסס על תקווה קלושה להרתעה עתידית. בסיומו של הדיון הודיעו השופטים כי ההחלטה בעתירה תינתן בקרוב.
עדכונים
3.12.2014
בית המשפט דן בשלוש עתירות נגד הריסת בתים עונשית: השופטים יתנו החלטתם בהקדם
1.1.2015
בית המשפט דחה את העתירה העקרונית שהגיש המוקד – עם ארגוני זכויות אדם נוספים – כנגד המדיניות של הריסת בתים עונשית: נקבע כי למדינה סמכות להרוס בתים, אך עליה להשתמש בה באופן מידתי
15.1.2015
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם: יש לקיים דיון נוסף, בהרכב שופטים מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות
15.11.2015
בג"ץ דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות: "עתירה זו במועד שבו הוגשה לא היתה האכסניה המיטבית לטענותיהם של המבקשים..." קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב