שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הודעה לעיתונות: המדינה מנסה להתחמק מדיון במוסריות ובחוקיות של מדיניות הריסת הבתים העונשית
שונות | 2.12.2014
הודעה לעיתונות של המוקד להגנת הפרט בעקבות תגובת המדינה לעתירה העקרונית שלו ושל שבעה ארגוני זכויות אדם נוספים שבית המשפט ידון בחוקיות השימוש בתקנה 119 לשם הריסת בתים עונשית. בהודעה טוען המוקד כי המדינה מנסה להתחמק "מדיון במוסריות ובחוקיות של מדיניות הריסת הבתים העונשית", וכי בתגובתה היא נמנעת מלהתמודד עם הטענות המהותיות והעקרוניות המועלות בעתירה.
עדכונים
2.12.2014
בתגובה לעתירת ארגוני זכויות האדם כנגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית: המדינה מנסה להתחמק מדיון במוסריותה ובחוקיותה של המדיניות האכזרית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב