שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | 8091/14 | 2.12.2014
תגובת המדינה לעתירה עקרונית של המוקד להגנת הפרט ושבעה ארגוני זכויות אדם נוספים שבית המשפט ישוב וידון בטענות המשפטיות כנגד חוקיות הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית. המדינה טוענת כי "אין מקום לאפשר להעלות את הטענות העקרוניות במסגרת עתירה ציבורית תיאורטית", וכי טענות דומות הועלו בעתירות קודמות ונדחו פעם אחר פעם על ידי בית המשפט.
עדכונים
2.12.2014
בתגובה לעתירת ארגוני זכויות האדם כנגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית: המדינה מנסה להתחמק מדיון במוסריותה ובחוקיותה של המדיניות האכזרית
15.1.2015
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם: יש לקיים דיון נוסף, בהרכב שופטים מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות
15.11.2015
בג"ץ דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות: "עתירה זו במועד שבו הוגשה לא היתה האכסניה המיטבית לטענותיהם של המבקשים..." קבעה הנשיאה נאור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב