שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעת מומחים: חוקיותה של מדיניות הריסת הבתים של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי
מסמכים אחרים | 27.11.2014
חוות דעת של אנשי אקדמיה אשר צורפה לעתירה עקרונית לאסור באופן מוחלט את הפעלת הסמכות להרוס הריסה עונשית בתי מגורים. בחוות הדעת נטען כי מדיניות הריסת הבתים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וכי פסיקת בית המשפט העליון סותרת עקרונות בסיסיים שקבע הוא עצמו בפסיקתו העוסקת במתח שבין שיקולי ביטחון ובין זכויות אדם מכוח המשפט הבינלאומי, ובראש ובראשונה עקרון האחריות האינדיבידואלית והמסוכנות האינדיבידואלית. כמו כן נטען כי מדיניות הריסת הבתים עשויה להוות, בנסיבות מסוימות, פשע מלחמה, ובהתקיים תנאים מסוימים תהיה לבית המשפט הבינלאומי הפלילי סמכות שיפוט בגינה.
עדכונים
27.11.2014
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית
30.11.2014
בית המשפט העליון קבע: העתירה העקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט בנושא הריסות בתים עונשיות תידון ביום 3.12.2014 בשעה 11:30, יחד עם העתירות שהוגשו בשמן של שתי משפחות מירושלים המזרחית שבתיהן מיועדים להריסה
2.12.2014
בתגובה לעתירת ארגוני זכויות האדם כנגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית: המדינה מנסה להתחמק מדיון במוסריותה ובחוקיותה של המדיניות האכזרית
15.1.2015
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם: יש לקיים דיון נוסף, בהרכב שופטים מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות
15.2.2015
המדינה לבג"ץ: אין מקום לדיון נוסף בנושא הריסת בתים העונשית לאחר שנדחתה העתירה העקרונית שהגיש המוקד כנגד מדיניות זו
11.5.2015
בחוות דעת משנת 1968 קובע היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, כי הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם מבקשים מבית המשפט דיון נוסף ומורחב בעתירה העקרונית שנדחתה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב