שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
1173/13 - דמיאטי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעת עדכון נוספת מטעם המדינה
כתבי בי דין | 1173/13 | 2.11.2014
הודעת המדינה במספר עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכי דין נוספים להורות למדינה להחזיר גופות של פלסטינים המוחזקות בישראל במשך שנים ארוכות. המדינה מודיעה כי היא לא מוצאת שלוש גופות שבשם משפחותיהן הוגשו העתירות, וכי "מוצו האפשרויות לאיתור, ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות".
עדכונים
25.11.2014
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
15.7.2015
בדיון בבג"ץ בנושא גופות של פלסטינים שהצבא התחייב להעבירן למשפחות אך אינו מוצא את מקום קבורתן: המדינה הבטיחה להקים מאגר גנטי, על מנת להקל על זיהוי עתידי של גופות בהן היא מחזיקה
29.3.2018
פסק דין בעתירת המוקד לגילוי מידע בעניין שלוש גופות פלסטינים שישראל נכשלה באיתורן: בית המשפט מורה למדינה להעביר למוקד את פרטי מקומות הקבורה שהופיעו במסמכי הקבורה המקוריים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב