שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב
מסמכים אחרים | 17.10.1999
מסקנות ועדת חקירה שהקים הצבא לבדיקת שני מקרים של טעות במציאת גופות וכן לבחינת מכלול ההיבטים של טיפול הצבא בקבורת גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות עם ישראל. בין היתר התברר כי הגורמים הרלוונטיים לא הכירו את הפקודות בנושא, ונהגו ברשלנות בתיעוד ובשמירה על הגופות. הוועדה ממליצה על תיעוד הליך ההעברה של גופה ממקום האירוע עד לקבורתה, ועל שיפור תחזוקת בתי הקברות.
עדכונים
9.12.2009
ביהמ"ש העליון שב ודחה דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט, להחזרת גופותיהם של פלסטינים לידי משפחותיהם: למרות שעל פי החוק הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי חייבת ישראל להחזיר את גופות ההרוגים לידי המשפחות, היא ממשיכה להתחמק מביצוע חובתה ולהתעמר במשפחות
25.11.2014
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב