שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מענה לפניותיך בעניין מתקן כליאה 1391
מסמכים אחרים | 4.6.2012
תשובת פרקליטות המדינה לבקשות המוקד להגנת הפרט לקבל מידע על החזקתם של שני פלסטינים, אזרח ישראלי, ושלושה אזרחים לבנונים במתקן הכליאה הסודי, הידוע בכינויו "מתקן 1391". הפרקליטות מוסרת, כי השישה מעולם לא הוחזקו במתקן 1391, ואף מציינת כי "מזה זמן לא הוחזקו כלואים במתקן זה". עוד מדגישה הפרקליטות, כי ההתחייבות שנתנה המדינה במסגרת בג"ץ 9733/03, למסור לכל הפונה בעניינו של עצור במתקן את עובדת היותו כלוא שם, בעינה עומדת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב