שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל
דוחות | 1.9.2014
דו"ח המוקד להגנת הפרט המתאר את השלכותיו הקשות של חוק האזרחות והכניסה לישראל ("הוראת השעה") על תושבי ירושלים המזרחית, בני זוגם תושבי השטחים וילדיהם, ובו דגש על ההתעמרות הביורוקרטית היומיומית מצד הרשויות הישראליות. הדו"ח משרטט את מעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית ואת מדיניות ישראל כלפיהם מאז סיפוח העיר בשנת 1967, בוחן את גלגוליה של "הוראת השעה" ואת המאבק המשפטי של ארגוני זכויות האדם לביטולה ומציג בהרחבה את הדרכים שנוקט משרד הפנים לאורך השנים כדי להרחיב את תחולתה ולדחוק, בתוך כך, את תושביה הפלסטינים של העיר אל השכונות שמעבר לחומת ההפרדה.
עדכונים
8.12.2014
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט: הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל
16.6.2015
ללא מוצא נראה לעין: זו הפעם השש-עשרה שהכנסת מאשרת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב