שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: פרטים על גופות פלסטיניים מעזה המוחזקות בידי ישראל
מסמכים אחרים | 22.10.2014
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד הביטחון, לפי חוק חופש המידע, למסור לו פרטים על גופות פלסטינים מעזה המוחזקות בידי ישראל. המוקד מבקש לדעת האם הועברו גופות של פלסטינים מהרצועה לישראל במסגרת מבצע "צוק איתן", ואם כן – מה מספרן. כמו כן, מבקש המוקד לדעת האם זהותן של כל הגופות ידועה והיכן הן מוחזקות.
עדכונים
30.10.2014
המוקד להגנת הפרט למשרד הביטחון: נא למסור מידע אודות גופותיהם של פלסטינים מרצועת עזה המוחזקות בידי ישראל
25.3.2015
הצבא בתשובה לבקשת המוקד לפי חוק חופש המידע: "בידי צה"ל 19 גופות פלסטינים ממבצע 'צוק איתן'"
25.6.2015
כמעט שנה לאחר המלחמה ברצועת עזה בקיץ 2014: התקבלה תשובת הצבא לבקשת המוקד לפרטים נוספים אודות גופות פלסטינים מעזה המוחזקות בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב