שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 7212/12 - אחמד ואח' נ' שר הפנים הודעת ערעור
כתבי בי דין | 7212/12 | 9.10.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דין בעתירה נגד החלטת ועדת ההשגה לזרים, הדוחה בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) של תושבת ירושלים המזרחית עם בעלה, תושב רצועת עזה. המוקד טוען, כי בקובעו כי יש להחילה רטרואקטיבית על בקשות שהוגשו לפני קבלת ההחלטה נקט בית המשפט פרשנות שגויה ומרחיבה ביותר של החלטת הממשלה 3598. המוקד מדגיש, כי פרשנות זו לא רק פוגעת קשות בזכות היסוד לחיי משפחה, אלא גם מנוגדת לנוסח החוק עצמו. המוקד מוסיף, כי החלטת הממשלה אינה מבטלת את שיקול דעתו של שר הפנים, הנדרש לבחינה פרטנית ומידתית של בקשות אחמ"ש עם תושבי עזה.

עדכונים
2.10.2014
בעקבות הודעת המדינה: המוקד להגנת הפרט דורש מבית המשפט להורות על הרחבת החריגים למדיניות הסירוב הגורפת לבקשות לאיחוד משפחות בישראל למי שמתגורר ברצועת עזה או רשום כתושב הרצועה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב