שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ע' זוזובסקי ונ' נחום, "נפתח מתקן פיקודי לעצורי המבצע מהרצועה", במחנה 29.7.14
מאמרים | 29.7.2014
מערכת "במחנה" טרם אישרה את העלאת הפריט לאתר המוקד.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב