שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6409/14 - מליטאת ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 6409/14 | 23.9.2014
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לבטל את המגבלה על ביקורי משפחות אצל אסירים פלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד ולחזיתות לשחרור פלסטין. המוקד טוען כי הזכות לביקורי משפחה במתקני כליאה היא זכות יסוד, הן של האסירים והן של בני משפחותיהם. זכות זו מעוגנת במשפט הישראלי ובמשפט הבינלאומי, ונובעת מהיות האדם יצור חברתי, המתקיים במסגרת משפחה וקהילה. הטלת סנקציות על רקע שייכותם הפוליטית-אידיאולוגית של האסירים מהווה פגיעה קולקטיבית, שאינה מידתית ואינה משרתת כל תכלית ראויה. המוקד אף מביע חשש, כי שלילת הביקורים משמשת להפיכת האסירים ובני משפחותיהם ל"קלפי מיקוח" בידי ישראל.
עדכונים
23.9.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להסיר לאלתר את המגבלה על ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד ולחזיתות לשחרור פלסטין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב