שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9594/09 - פורום משפטי למען ארץ ישראל ואח' נ' ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ואח' פסק דין
פסיקה | 21.4.2010
עתירה של הפורום המשפטי למען ארץ ישראל ושל מועצות מקומיות של יישובים יהודיים הנמצאים בשטחים הכבושים, נגד החלטת הממשלה להקפיא לתקופה של עשרה חודשים את הבנייה בגדה המערבית. בית המשפט דחה את העתירות וקבע כי ההחלטה על הפסקת הבנייה "הינה החלטת מדיניות מובהקת" וכי "היקף התערבותו של בית המשפט בהחלטות מדיניות מסוג זה הינו מטבע הדברים מצומצם ביותר ומוגבל למקרים חריגים וקיצוניים בהם ניתן להצביע על פגם חמור שנפל בהחלטה - בין אם בהליך קבלתה ובין אם בהחלטה לגופה."
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב