שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל לקבלת מידע בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראת הביטחון, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | 9.9.2014
תשובה נוספת של הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים. הצבא משלים את תשובתו מיום 20.8.2014 ומוסר נתונים על מספר העתירות שהוגשו לבתי המשפט הצבאיים נגד צווי החרמת רכוש.
עדכונים
2.7.2015
הצבא במענה לפניית המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע: בשנת 2014 החרים המפקד הצבאי מפלסטינים כספים בסכום כולל של כ-5 מיליון ₪
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב