שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל לקבלת מידע בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראת הביטחון, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | 20.8.2014
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים. הצבא עונה רק על מחצית מהשאלות ששאל המוקד, ומוסר נתונים על מספר הצווים שהוצאו מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון. על פי התשובה, בעוד שבשנת 2011 הוציא המפקד הצבאי צו אחד בלבד מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום, בשנת 2012 הוצאו 25 צווים כאלה, ואילו בשנת 2013 חתם המפקד הצבאי על לא פחות מ-116(!) צווים מכוח התקנות לשעת חירום וכן על שלושה צווים מכוח סעיף 61 לצו בדבר הוראות ביטחון.
עדכונים
11.9.2014
הצבא במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע: בין השנים 2013-2011 חל גידול של מאות אחוזים במספר הצווים שהוציא הצבא להחרמת רכושם של פלסטינים
2.7.2015
הצבא במענה לפניית המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע: בשנת 2014 החרים המפקד הצבאי מפלסטינים כספים בסכום כולל של כ-5 מיליון ₪
20.9.2015
בעקבות השגת המוקד להגנת הפרט: הצבא השיב כספים שהוּחרמו בטענה שמדובר ב"כספי טרור". ב-2014 לבדה החרים הצבא 5 מיליון ₪ מפלסטינים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב