שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: החלטה בדבר הרעה אפשרית של תנאי הכליאה של אסירים המשויכים לחמאס
מסמכים אחרים | 3.8.2014
תשובת השר לביטחון פנים לדרישת המוקד להגנת הפרט להימנע מהרעת תנאי הכליאה של האסירים הפלסטינים המשויכים לתנועת החמאס. השר טוען כי זכויותיהם של האסירים לא נפגעו, אולם "יחד עם זאת, הענקתן של טובות הנאה לאוכלוסיית אסירים זו... נבחנו [כך במקור] מחדש".
עדכונים
8.9.2014
המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה: יש להסיר לאלתר את המגבלה על ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד האסלאמי ולחזיתות לשחרור פלסטין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב