שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קדם בג"ץ בעניין הפסקת ביקורי המשפחות של האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל
מסמכים אחרים | 12.8.2014
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט למען חידושם המיידי של הביקורים אצל האסירים הפלסטינים ללא קשר לארגון אליו הם משויכים. המוקד מדגיש כי ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל אינם "טובת הנאה", כי אם זכות בסיסית, ומוסיף כי אם לא תבוטל ההחלטה המפלה הוא ישקול פנייה לערכאות.
עדכונים
8.9.2014
המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה: יש להסיר לאלתר את המגבלה על ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד האסלאמי ולחזיתות לשחרור פלסטין
23.9.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להסיר לאלתר את המגבלה על ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד ולחזיתות לשחרור פלסטין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב