שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פתיחה מיידית של ערוצי מילוט לאזרחים אל מחוץ לאזור הקרבות
מסמכים אחרים | 3.8.2014
תשובת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) לדרישתם של ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, כי הצבא יפתח ערוץ למילוט אזרחים ופצועים אל מחוץ לאיזור הקרבות ברצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". המתפ"ש לא נענה לדרישת הארגונים, וטוען כי הצבא פעל להזהרת "תושבי השכונות שבהם תוכנן להתבצע התמרון של הכוחות". בנוסף מציין המתפ"ש כי "כלל המתקנים שמשמשים כמחסות שהיו מוכרים לצה״ל, וכן אלה אשר התווספו במהלך המבצע, סומנו במפורש על-גבי העזרים המבצעיים של הכוחות על מנת להימנע ככל הניתן מפגיעה בהם".

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב