שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פנייה לפי חוק חופש המידע – מעצר תושבים מרצועת עזה במהלך פעולות הלחימה האחרונות
מסמכים אחרים | 14.8.2014
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בנוגע למעצרים של תושבי רצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". בין היתר מבקש המוקד לדעת כמה פלסטינים נעצרו ברצועה בתקופת הלחימה שם, כמה מהם הועברו לשטח ישראל, וכמה זמן הוחזקו העצורים על ידי הצבא בתוך שטח הרצועה או בישראל. בנוסף מבקש המוקד מידע לגבי שלושת מתקני הכליאה שהוזכרו בכלי התקשורת, לרבות מיקומם המדויק ומספר העצורים המרבי שניתן להחזיק בכל אחד מהם.
עדכונים
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
28.12.2014
מתשובת הצבא למוקד עולה: 159 עצורים הועברו מרצועת עזה לתחומי ישראל במהלך המלחמה המכונה "מבצע צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב