שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל פרוטוקול
מסמכים אחרים | 5243/14 | 4.8.2014
פרוטוקול הדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה למסור מידע על עצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים במתקנים צבאיים בתחומי מדינת ישראל, ולקיים את חובתה לרשמם כדין. בית המשפט בוחר להתמקד בשאלת זכות העמידה של המוקד כעותר ציבורי, ומתעלם מהסוגיה העקרונית המועלית בעתירה. יחד עם זאת, המדינה מצהירה כי כל העזתים שנעצרו במהלך המבצע הצבאי והועברו לבתי כלא בישראל מוחזקים באלה מכוח חוק סדר הדין הפלילי, ומדגישה כי ככל שיוצא בעניינו של מי מהעצורים צו כליאה מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תימסר על כך הודעה מיידית לסנגוריה הציבורית, שתייצגו.
עדכונים
5.8.2014
בג"ץ המליץ למחוק את העתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין פרסום שמותיהם של העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא: זכויות העצורים – שפרסום שמותיהם היה אמור לסייע בשמירתן – יוסיפו להיות הפקר
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב