שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל תגובה מקדמית לעתירה מטעם המדינה
כתבי בי דין | 5243/14 | 1.8.2014
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה למסור מידע על עצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים במתקנים צבאיים בתחומי מדינת ישראל, ולקיים את חובתה לרשמם כדין. המדינה טוענת כי לא מוטלת על הצבא כל חובה להעביר את המידע היות שמדובר בעצורים מהרצועה, ולדעתה היא חייבת למסור מידע רק על עצורים מאיזור הגדה המערבית.
עדכונים
5.8.2014
בג"ץ המליץ למחוק את העתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין פרסום שמותיהם של העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא: זכויות העצורים – שפרסום שמותיהם היה אמור לסייע בשמירתן – יוסיפו להיות הפקר
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב