שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מדיניות התקיפה בעזה במסגרת מבצע "צוק איתן"
מסמכים אחרים | 5.8.2014
תשובת היועץ המשפטי לממשלה לדרישת 12 ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להקים מנגנון חקירה חיצוני לבחינת ההחלטות וההנחיות של הדרג המדיני והפיקודי, בעקבות דיווחים על תקיפת אזרחים ואתרים אזרחיים וירי בלתי מובחן ולא מידתי של הצבא במסגרת מבצע "צוק איתן". היועץ המשפטי לממשלה מציין כי "בצה"ל ובמשרד המשפטים קיימים מנגנוני בדיקה וחקירה שתפקידם לבדוק תלונת וטענות ביחס לפעילות כוחות צה"ל", ומתשובתו עולה כי אין בכוונתו להיענות לבקשת הארגונים ולהקים מנגנון חקירה חיצוני.
עדכונים
7.8.2014
היועץ המשפטי לממשלה לארגוני זכויות האדם: לא אורה על הקמת מנגנון חקירה חיצוני לבחינת מדיניות התקיפה של הצבא ברצועת עזה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב