שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מודעה (בערבית) בעיתון אלקודס: הודעה בעניין רישום ילדים 2014
מאמרים | 1.8.2014
מודעה שפרסם המוקד להגנת הפרט על שינוי חשוב באופן הטיפול בבקשות לרישום ילדים מירושלים המזרחית שרק אחד מהוריהם תושב קבע. בעקבות עתירת המוקד נקבע כי בקשות לרישום ילדים שיוגשו לפני מלאות שנתיים של "מרכז חיים" בישראל לא יידחו על הסף, אלא יישארו תלויות ועומדות עד שימלאו שנתיים למגורי המשפחה בישראל. אז יוחלט אם לאשר את הבקשה או לדחותה. משמעות הדבר היא שמעמד הילד ייקבע לפי גילו בעת הגשת הבקשה ולא לפי גילו בזמן שהמשפחה הצליחה להוכיח "מרכז חיים" של שנתיים.
עדכונים
12.6.2014
לאחר מאבק משפטי ממושך: משרד הפנים שיפר את אופן הטיפול בבקשות לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב