שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5300/14 - ____ קוואסמה ואח' נגד המפקד הצבאי לגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5300/14 | 31.7.2014
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס הריסה עונשית בית בו גרים אשתו וששת ילדיו הקטינים של חשוד בסיוע לחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. המוקד דורש כי ככל שיוחלט לממש את צו ההריסה, המדינה תתחייב לבצע את ההריסה בדרך מתונה, שלא תגרום נזק סביבתי. בנוסף חוזר המוקד על עמדתו העקרונית, שהריסה עונשית של בתים אינה אלא ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד במשפט הישראלי שאין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע.
עדכונים
31.7.2014
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ כנגד הכוונה להרוס שלושה בתים בחברון: בית המשפט קבע כי על המדינה להשיב לעתירות עד ליום 3.8.2014 בשעה 17:00 והוציא צו ביניים המורה להימנע מלהרוס את הבתים עד להחלטה אחרת. דיון בעתירות נקבע ליום 4.8.2014 בשעה 10:00
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב