שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעת של מומחה בעניין בית משפחת אבו עישה
מסמכים אחרים | 30.7.2014
חוות דעת הנדסית שניתנה לפי בקשת המוקד להגנת הפרט בעניין כוונת המדינה להרוס בית מגורים בחברון שבו גרה משפחתו של חשוד בחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. לדעת המהנדס, פיצוץ הדירה שנמצאת בקומה הראשונה יגרום נזק ליסודות המבנה כולו ויוביל להתמוטטות הדירה שמעליה וכן לנזק כבד לדירות הצמודות. על מנת למנוע תגובת שרשרת של התמוטטות המבנה יש לבצע עבודות חיזוק.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב