שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5295/14 - אבו עיישה ואח' נגד המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5295/14 | 31.7.2014
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס הריסה עונשית בית בו התגוררה משפחתו של חשוד בחטיפתם ורציחתם של שלושה ישראלים. המוקד טוען כי הריסה עונשית של בית אינה אלא ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה, המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד במשפט הישראלי שאין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע. יתר על כן, מערכת הביטחון עצמה קבעה כי פרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה. לבסוף טוען המוקד כי הצבא כבר הרס את הבית חודש לפני הגשת העתירה, ואין להבין מדוע הורתה המדינה להרסו בשנית.
עדכונים
31.7.2014
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ כנגד הכוונה להרוס שלושה בתים בחברון: בית המשפט קבע כי על המדינה להשיב לעתירות עד ליום 3.8.2014 בשעה 17:00 והוציא צו ביניים המורה להימנע מלהרוס את הבתים עד להחלטה אחרת. דיון בעתירות נקבע ליום 4.8.2014 בשעה 10:00
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב