שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייה בנושא עצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל
מסמכים אחרים | 28.7.2014
תשובת המדינה לדרישת המוקד להגנת הפרט להעביר לידיו רשימה של כל הפלסטינים שנעצרו במהלך הלחימה ברצועת עזה והועברו למתקני מעצר בשטח ישראל. המדינה מסרבת לדרישה הכללית, ועומדת על הגשת פניות פרטניות למרכז השליטה הצבאי, הכוללות את פרטיהם המזהים המלאים של העצורים ונתמכות באסמכתאות להוכחת זיקתו של הפונה לעצור הנטען.
עדכונים
30.7.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להעביר את פרטיהם המזהים של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא בתחומי מדינת ישראל, וכן מידע אודות מקומות החזקתם
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב