שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5243/14 | 29.7.2014
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה למסור מידע על עצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים במתקנים צבאיים בתחומי מדינת ישראל, ולקיים את חובתה לרשמם כדין. המוקד מציין כי מבצע "צוק איתן" קולע משפחות רבות לחוסר וודאות באשר לגורל קרוביהן, וכי הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. עוד טוען המוקד כי מערכת שלטונית שאינה מקפידה על רישום עצור במקום מעצרו, ועל זמינותו של מידע לאור רישום זה, אינה ממלאת את חובתה ומועלת בתפקידה.
עדכונים
30.7.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להעביר את פרטיהם המזהים של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא בתחומי מדינת ישראל, וכן מידע אודות מקומות החזקתם
5.8.2014
בג"ץ המליץ למחוק את העתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין פרסום שמותיהם של העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא: זכויות העצורים – שפרסום שמותיהם היה אמור לסייע בשמירתן – יוסיפו להיות הפקר
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב