שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2361/13 - מוקדי נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 2361/13 | 17.10.2013
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים עבור פלסטיני שבבעלותו שטח חקלאי ממערב לחומת ההפרדה. בית המשפט פוסק כי בסמכות הצבא להנפיק היתר לתקופה קצרה מהשנתיים הקבועות בנוהל, ובוחר שלא להתערב בנושא. עם זאת מותח בית המשפט ביקורת על התנהלותו האטית של הצבא בכל הקשור בטיפול בבקשות להיתרים, וקובע כי יש לקבוע נוהל שיאפשר לפונה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו ולוודא שזו הגיעה אל הגורמים שאמורים לטפל בה.
עדכונים
20.10.2013
בית המשפט מותח ביקורת על טיפול הצבא בבקשות להיתרי כניסה למרחב התפר: יש להקפיד על עמידה בלוחות הזמנים למתן מענה ולאפשר למבקשי ההיתרים לעקוב אחרי מצב הטיפול בבקשתם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב