שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: סירוב משל"ט כליאה לאתר עצורים מרצועת עזה
מסמכים אחרים | 27.7.2014
מכתב דחוף של המוקד להגנת הפרט לצבא בדרישה שישיב עניינית לפניות אליו בעניין איתור עצורים מרצועת עזה, תוך התחשבות במגבלות הנובעות ממצב הלחימה. המוקד פנה לצבא ביום 25.7.2014 וביקש את איתורם של שני אחים מעזה, והושב לו – בניגוד לפסיקות בג"ץ בנושא – שלא מוטלת על הצבא חובה לאתר עצורים עזתיים. המוקד מדגיש כי הדין לא פוסק מלחול בשעת לחימה, וכי סירוב עתידי לענות לפניות המוקד בנושא איתור עצורים יוביל לפנייה לערכאות.
עדכונים
28.7.2014
המוקד להגנת הפרט לצבא: יש לענות עניינית לפניות בעניין איתור עצורים מרצועת עזה
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב