שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קריאה לפתיחה מיידית של ערוץ מילוט לאזרחים אל מחוץ לאיזור הקרבות
מסמכים אחרים | 24.7.2014
פנייה של ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לשר הביטחון ולרמטכ"ל בעקבות דיווחים על הפגזת בית הספר של אונר"א בבית חאנון, שבמהלכה נהרגו לפחות שמונה בני אדם ונפגעו עשרות. הארגונים דורשים כי הצבא יפתח לאלתר ערוץ למילוט אזרחים ופצועים אל מחוץ לאיזור הקרבות, יכריז על איזור בטוח למענם, ויבטיח את אפשרות חזרתם עם סיום הלחימה.
עדכונים
24.7.2014
הארגונים לזכויות אדם לשר הביטחון ולרמטכ"ל: יש לפתוח לאלתר ערוץ מילוט לתושבי רצועת עזה ולהכריז על איזור מחסה בטוח
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב