שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קדם בג"ץ בעניין זהות העצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל
מסמכים אחרים | 27.7.2014
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בעקבות פרסומים בתקשורת לפיהם עצר הצבא במהלך השבוע האחרון מאות פלסטינים מרצועת עזה והעבירם לשטח ישראל, ונוכח האנדרלמוסיה השוררת ברצועה בשל הלחימה שעודה מתנהלת שם. המוקד דורש כי המדינה תעביר את שמותיהם ומספרי תעודות הזהות של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים על ידי רשויות הביטחון בתחומי מדינת ישראל, וכן את מקום מעצרו של כל אחד ואחד מהם.
עדכונים
27.7.2014
המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה: העבירו את פרטיהם המזהים של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים בתחומי מדינת ישראל, וכן מידע אודות מקומות החזקתם
30.7.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להעביר את פרטיהם המזהים של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא בתחומי מדינת ישראל, וכן מידע אודות מקומות החזקתם
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב