שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מעצר תושבים מרצועת עזה
מסמכים אחרים | 24.7.2014
דרישת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה למסור מידע עדכני על מקום החזקתם של הפלסטינים שנעצרו במהלך מבצע "צוק איתן" ובהתאם לאיזה חוק נעצרו. בנוסף מבקש המוקד לדעת האם התיר היועץ המשפטי שימוש באמצעים חריגים בעת חקירת העצורים.
עדכונים
24.7.2014
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: מסור מידע אודות מיקום מתקני המעצר בהם מוחזקים עצורים מרצועת עזה, וכן הבסיס המשפטי להחזקתם
28.9.2014
שמועות, הנחות ומעט עובדות: על המעצרים שביצעה ישראל בעזה במהלך המתקפה המכונה "צוק איתן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב